AUD =
    VND

 Đô la Úc =  đồng Việt Nam

Đô la Úc(AUD) đến đồng Việt Nam(VND)
AU$1 Đô la Úc ₫ 15986 đồng Việt Nam
AU$2 Đô la Úc ₫ 31972.01 đồng Việt Nam
AU$3 Đô la Úc ₫ 47958.01 đồng Việt Nam
AU$4 Đô la Úc ₫ 63944.02 đồng Việt Nam
AU$5 Đô la Úc ₫ 79930.02 đồng Việt Nam
AU$6 Đô la Úc ₫ 95916.03 đồng Việt Nam
AU$7 Đô la Úc ₫ 111902.03 đồng Việt Nam
AU$8 Đô la Úc ₫ 127888.04 đồng Việt Nam
AU$9 Đô la Úc ₫ 143874.04 đồng Việt Nam
AU$10 Đô la Úc ₫ 159860.05 đồng Việt Nam
AU$11 Đô la Úc ₫ 175846.05 đồng Việt Nam
AU$12 Đô la Úc ₫ 191832.06 đồng Việt Nam
AU$13 Đô la Úc ₫ 207818.06 đồng Việt Nam
AU$14 Đô la Úc ₫ 223804.07 đồng Việt Nam
AU$15 Đô la Úc ₫ 239790.07 đồng Việt Nam
đồng Việt Nam(VND) đến Đô la Úc(AUD)
₫1 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫2 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫3 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫4 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫5 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫6 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫7 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫8 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫9 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫10 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫11 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫12 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫13 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫14 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc
₫15 đồng Việt Nam AU$ 0 Đô la Úc

ÚC

Nhiệt độ

Tiền tệ

--
--
1  -- =
0--

MÚI GIỜ

--
00
00
--

THỜI GIAN BAY

00
Depart
Arrive
--

ĐIỆN

What is the flight duration from Vietnam to Australia?
Vietnam
Depart
Arrive
Australia

Average flight time is 6 hours 18 minutes

The fastest flight time from Vietnam to Australia is 6 hours 18 minutes

Vietnam & Australia local times and timezones

Vietnam
+07:00
ACST +9:30
Australia
Vietnam, Vietnam is 2 hours behind of Australia, Australia