CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI, CHUYỂN HOẶC HỦY TOUR

1.Thay đổi tên hành khách

2.Chuyển hoặc Hủy Tour

Trường hợp Khách Hàng chuyển hoặc huỷ tour:

Trường hợp Chuyển hoặc Hủy tour ngày thường, Khách Hàng chịu Phí Chuyển/Huỷ tour tương ứng với thời gian yêu cầu chuyển hoặc huỷ tour như dưới đây:

Trường hợp Chuyển hoặc Hủy tour đối với các tour Lễ, Tết, Khách Hàng chịu Phí Chuyển/Huỷ tour tương ứng với thời gian yêu cầu chuyển hoặc huỷ tour báo trước như dưới đây:

Tour khuyến mãi (được mua theo các chương trình khuyến mãi, tại hội chợ, được giảm giá) không hoàn tiền tour vì bất kỳ lý do nào.

Các tour Lễ, Tết là tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Thời gian yêu cầu chuyển hoặc huỷ tour báo trước được tính theo ngày làm việc.

Trong trường hợp, một hoặc một số Thành viên trong đoàn không thể giam gia Chương trình du lịch do bị từ chối cấp visa thì Khách hàng có quyền yêu cầu TransViet Travel hủy tour đối với các Thành viên này và phải thanh toán đầy đủ, toàn bộ cho TransViet Travel các chi phí đã phát sinh liên quan đến Thành viên này, bao gồm phí làm thủ tục xin cấp visa và các chi phí phát sinh khác. Nếu Khách hàng hủy tour với các Thành viên còn lại, sẽ phải chi trả 100% giá tour cho từng Thành viên theo quy định.

Trường hợp TransViet Travel chuyển hoặc huỷ tour: