PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Khách Hàng lựa chọn một trong hai phương thức thanh toán sau:

Phương thức 1: Trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại Văn phòng TransViet Travel

Phương thức 2: Chuyển khoản

Hoặc

2. Trong mọi trường hợp hoàn tiền (nếu có) Khách Hàng thanh toán bằng phương thức nào, TransViet Travel sẽ hoàn tiền bằng phương thức đó. TransViet Travel chỉ hoàn tiền trực tiếp cho người đã thanh toán (nếu thanh toán trực tiếp), hoàn tiền vào tài khoản đã dùng để thanh toán (nếu thanh toán bằng chuyển khoản hoặc quẹt thẻ). Trong trường hợp hoàn tiền trực tiếp cho người khác hoặc hoàn tiền vào tài khoản khác phải theo chỉ định bằng văn bản có xác nhận của Khách Hàng và người đã thanh toán.