TP.HCM (028) 7305 7939 HÀ NỘI (024) 7305 7939

Du lịch trong nước

MIỀN BẮC
MIỀN TRUNG
MIỀN NAM

Du lịch nước ngoài

CHÂU Á THÁI LAN
THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH :: KHỞI HÀNH TỪ TP.HCM
CHÂU Á
AN DO - DOAN MICE (last update: 18-Oct-2019)
AN DO - KHACH LE (last update: 24-Jun-2022)
DAI LOAN - DOAN MICE (last update: 24-Aug-2019)
DAI LOAN - KHACH LE (last update: 06-Feb-2020)
DUBAI - ABUDHABI (last update: 20-Aug-2019)
HAN QUOC - DOAN MICE (last update: 17-Feb-2020)
HAN QUOC - KHACH LE (last update: 24-Jun-2022)
HONG KONG - KHACH LE (last update: 17-Sep-2019)
ISRAEL - KHACH LE (last update: 22-Apr-2022)
MONG CO - KHACH LE (last update: 27-Jun-2022)
NGA - KHACH LE (last update: 31-Jan-2020)
NHAT BAN - DOAN MICE (last update: 25-Jul-2019)
NHAT BAN - KHACH LE (last update: 03-Feb-2020)
PAKISTAN - KHACH LE (last update: 23-Apr-2022)
THO NHI KY - KHACH LE (last update: 05-Jul-2022)
TRUNG QUOC-KHACH LE (last update: 19-Aug-2019)
CHÂU ÂU
AO - DOAN MICE (last update: 27-May-2022)
DUC - DOAN MICE (last update: 20-Jun-2022)
DUC - KHACH LE (last update: 21-Jun-2022)
HUNGARY - DOAN MICE (last update: 10-May-2022)
ITALIA-KHACH LE (last update: 21-Jun-2022)
ITALIA - DOAN MICE (last update: 24-Jul-2019)
NAUY KHACH LE (last update: 06-May-2022)
PHAN LAN - DOAN MICE (last update: 27-May-2022)
PHAP - DOAN MICE (last update: 22-Jul-2019)
PHAP - KHACH LE (last update: 20-Jun-2022)
SEC - DOAN MICE (last update: 10-Feb-2020)
SÍP - DOAN MICE (last update: 07-Jan-2020)
TAY BAN NHA - DOAN MICE (last update: 29-Jul-2019)
TAY BAN NHA - KHACH LE (last update: 21-Jun-2022)
THUY SI DOAN MICE (last update: 26-May-2022)
CHÂU MỸ
CANADA - KHACH LE (last update: 21-Feb-2020)
MY - DU LICH (last update: 22-Oct-2019)
CHÂU PHI
BOTSWANA KHACH LE (last update: 13-Jun-2022)
ETHIOPIA KHACH LE (last update: 25-Apr-2022)
KENYA KHACH LE (last update: 27-Apr-2022)
NAM PHI - KHACH LE (last update: 13-Jun-2022)
ZIMBABWE - KHACH LE (last update: 28-Jan-2019)
CHÂU ÚC
NEW ZEALAND - KHACH LE (last update: 20-Aug-2019)
UC-KHACH LE- ONLINE (last update: 23-Aug-2019)
UC - DOAN MICE (last update: 16-May-2022)

THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH :: KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI
CHÂU Á CHÂU ÂU
CHÂU MỸ CHÂU PHI
CHÂU ÚC

BIỂU MẪU THAM KHẢO (FORM)
AU001-FORM THÔNG TIN ÚC-AUSTRALIA TOURIST INFORMATION (last update: 19-Aug-2019)
AU002-FORM 956A AUSTRALIA (last update: 18-Dec-2019)
AU003-FORM 1419 APPLICATION FORM (last update: 05-Aug-2019)
AU004-RELATIVE FORM AUSTRALIA (last update: 14-Nov-2017)
BW001-FORM THONG TIN BOTSWANA (last update: 13-Jun-2022)
CA001-FORM THÔNG TIN CANADA - TOURIST INFORMATION (last update: 22-Apr-2022)
CA002 FORM UY QUYEN LAY KET QUA (last update: 21-Feb-2020)
CA003 DON CHAP THUAN SU DUNG DICH VU CUA VFS (last update: 21-Feb-2020)
CA004 - FAMILY FORM - IMM5645E (last update: 21-Feb-2020)
CN001-FORM THONG TIN TRUNG QUOC-CHINA TOURIST INFORMATION (last update: 02-Mar-2019)
CN002 - XAC NHAN VIEC LAM (last update: 22-Feb-2019)
CN003 - DON XIN NGHI PHEP (last update: 22-Feb-2019)
CY001-FORM THÔNG TIN SCHENGEN - TOURIST INFORMATION (last update: 22-Apr-2022)
ES001-FORM THÔNG TIN TBN- TOURIST INFORMATION (last update: 22-Apr-2022)
ES002-CV SO YEU LY LICH (last update: 29-Jul-2019)
ET001 - FORM THONG TIN ETHIOPIA (last update: 25-Apr-2022)
EU001-FORM THÔNG TIN SCHENGEN - TOURIST INFORMATION (last update: 03-Jun-2022)
FR001-APPLICATION FORM - TRANG 4 (last update: 18-Apr-2022)
FR001-FORM THÔNG TIN SCHENGEN - TOURIST INFORMATION (last update: 03-Jun-2022)
GE001 - FORM THONG TIN DUC GERMANY TOURIST INFORMATION (last update: 05-Jul-2018)
GE002-THU CAM KET BAO LANH TAI CHINH (last update: 20-May-2019)
GE003 - BAN TUYEN BO DONG Y CHO TRE VI THANH NIEN (last update: 28-Jan-2019)
GR001-APPLICATION FORM-TRANG 3 (last update: 29-Mar-2019)
GR001-FORM THÔNG TIN SCHENGEN - TOURIST INFORMATION (last update: 29-Mar-2019)
HK001-QUYET DINH-TRAVEL DICISION (last update: 14-Nov-2017)
HK002-HONGKONG NAMELIST (last update: 22-Jun-2019)
HK003-FORM THONG TIN HONGKONG (last update: 22-Jun-2019)
IL001-FORM THÔNG TIN ISRAEL - TOURIST INFORMATION (last update: 22-Apr-2022)
IL002-FORM THONG TIN KHACH MICE (last update: 12-Dec-2017)
IN007-FORM THONG TIN AN DO (last update: 14-Nov-2017)
IT001-THU CAM KET BAO LANH TAI CHINH (last update: 13-Sep-2018)
IT001 - APPLICATION FORM - TRANG 3 (last update: 23-Jul-2019)
JP001-FORM THONG TIN NHAT BAN-TOURIST INFORMATION (last update: 11-Oct-2019)
JP001-TO KHAI VISA-NHAT-APPLICATION FORM JAPAN (last update: 14-Nov-2017)
JP002-FORM THONG TIN KHACH MICE JAPAN (last update: 11-Dec-2017)
JP BẢNG CÂU HỎI (last update: 19-Mar-2020)
KE001-FORM THONG TIN KENYA (last update: 27-Apr-2022)
KR001 CONFIRMATION 1 (last update: 20-Jul-2019)
KR002 - CONFIRMATION 2 (last update: 20-Jul-2019)
KR005-FORM THONG TIN KHACH-TOURIST INFORMATION (last update: 18-Jun-2022)
MN001-FORM THONG TIN KHACH-TOURIST INFORMATION (last update: 27-Jun-2022)
MO001 - APPLICATION FORM - PAGE 2 (last update: 10-Apr-2019)
MO001-FORM THÔNG TIN - TOURIST INFORMATION (last update: 10-Apr-2019)
NO001 - FORM THONG TIN NAUY (last update: 06-May-2022)
NZ001-FORM THÔNG TIN NEWZEALAND TOURIST INFORMATION (last update: 22-Oct-2019)
NZ002-VIETNAM-FAMILY-SUPPLEMENTARY-QUESTIONNAIRE (last update: 12-Aug-2019)
NZ003-MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH (last update: 18-Dec-2018)
NZ004-AUTHORISATION LETTER FOR APPLICATION (last update: 06-Jun-2019)
NZ005 - APPLICATION FORM (last update: 08-Aug-2019)
NZ006 FORM NZ (INZ1224) (last update: 20-Aug-2019)
PK001 FORM THONG TIN PAKISTAN (last update: 23-Apr-2022)
RU001 - FORM THÔNG TIN NGA (last update: 15-Jul-2019)
RU002 APPLICATION FORM TRANG 2 (last update: 30-Jan-2020)
TR001-FORM THÔNG TIN THO NHI KY - TOURIST INFORMATION (last update: 08-Mar-2019)
TW001-FORM THONG TIN DAI LOAN-TOURIST INFORMATION (last update: 06-Feb-2020)
TW002 FORM THÔNG TIN ĐOÀN MICE (last update: 24-Aug-2019)
UK001-FORM THÔNG TIN ANH-TOURIST INFORMATION (last update: 14-Nov-2017)
US001-FORM THÔNG TIN MY-TOURIST INFORMATION (last update: 22-Apr-2022)
US002-CAU HOI PHONG VAN VISA-MY-US INTERVIEW QUESTION (last update: 30-Dec-2019)
VF002-MAU DON XIN NGHI PHEP-APPLICATION FOR LEAVE (last update: 17-May-2019)
VF003-MAU GIAY UY QUYEN-AUTHORIZATION LETTER (last update: 14-Dec-2017)
VF004-MAU THU BAO LANH-LETTER OF GUARANTEE (last update: 20-Jul-2019)
VF005-MAU THU MOI-INVITATION LETTER (last update: 14-Nov-2017)
VF007-XAC NHAN HOC SINH (last update: 14-Nov-2017)
VF008-XAC NHAN VIEC LAM (last update: 17-May-2019)
VF010-FORM THONG TIN KHACH MICE.XLS (last update: 11-Dec-2017)

GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC THƯỜNG GẶP
Phần Chung

TP.HCM
(028) 7305 7939
HÀ NỘI
(024) 7305 7939