top 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam

TP.HCM (028) 7305 7939 HÀ NỘI (024) 7305 7939
ĐÀ NẴNG (0236) 730 7939 ĐỒNG NAI (0251) 730 7936
CẦN THƠ (0292) 730 7939 HẢI PHÒNG (0225) 730 7939
1. Slide Kỹ Năng Quản Trị
Giao Phó (Delegation)
  

Xuất bản: 26-Jun-2017
Trình bày: Trần Bích Hà
Chia sẻ: Nghề Quản Lý
Slide Kỹ Năng Quản Trị
Chủ Đề: Giao Phó (Delegation)

Related videos
2. Hướng Dẫn Công Việc
Nhân Viên VISATP.HCM
(028) 7305 7939
HÀ NỘI
(024) 7305 7939
ĐÀ NẴNG
(0236) 730 7939
ĐỒNG NAI
(0251) 730 7936
CẦN THƠ
(0292) 730 7939
HẢI PHÒNG
(0225) 730 7939