HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN CỘI :: (MB111.07) Sapa - Fanxipan - Tiểu VCTĐ Sở Kiện - Đv Châu Sơn - Tràng An - Nhà thờ Đá - Tiểu VCTĐ Phú Nhai - Đền Thánh Hải Dương - Vịnh Hạ Long

top 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam

TP.HCM (028) 7305 7939 HÀ NỘI (024) 7305 7939

Du lịch trong nước

MIỀN BẮC
MIỀN TRUNG
MIỀN NAM

Du lịch nước ngoài

CHÂU Á THÁI LAN
HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN CỘI(MB111.07) Sapa - Fanxipan - Tiểu VCTĐ Sở Kiện - Đv Châu Sơn - Tràng An - Nhà thờ Đá - Tiểu VCTĐ Phú Nhai - Đền Thánh Hải Dương - Vịnh Hạ Long
(MB111.07) Sapa - Fanxipan - Tiểu VCTĐ Sở Kiện - Đv Châu Sơn - Tràng An - Nhà thờ Đá - Tiểu VCTĐ Phú Nhai - Đền Thánh Hải Dương - Vịnh Hạ Long
(MB111.07) Sapa - Fanxipan - Tiểu VCTĐ Sở Kiện - Đv Châu Sơn - Tràng An - Nhà thờ Đá - Tiểu VCTĐ Phú Nhai - Đền Thánh Hải Dương - Vịnh Hạ Long
(MB111.07) Sapa - Fanxipan - Tiểu VCTĐ Sở Kiện - Đv Châu Sơn - Tràng An - Nhà thờ Đá - Tiểu VCTĐ Phú Nhai - Đền Thánh Hải Dương - Vịnh Hạ Long
(MB111.07) Sapa - Fanxipan - Tiểu VCTĐ Sở Kiện - Đv Châu Sơn - Tràng An - Nhà thờ Đá - Tiểu VCTĐ Phú Nhai - Đền Thánh Hải Dương - Vịnh Hạ Long
(MB111.07) Sapa - Fanxipan - Tiểu VCTĐ Sở Kiện - Đv Châu Sơn - Tràng An - Nhà thờ Đá - Tiểu VCTĐ Phú Nhai - Đền Thánh Hải Dương - Vịnh Hạ Long
(MB111.07) Sapa - Fanxipan - Tiểu VCTĐ Sở Kiện - Đv Châu Sơn - Tràng An - Nhà thờ Đá - Tiểu VCTĐ Phú Nhai - Đền Thánh Hải Dương - Vịnh Hạ Long
(MB111.07) Sapa - Fanxipan - Tiểu VCTĐ Sở Kiện - Đv Châu Sơn - Tràng An - Nhà thờ Đá - Tiểu VCTĐ Phú Nhai - Đền Thánh Hải Dương - Vịnh Hạ Long
(MB111.07) Sapa - Fanxipan - Tiểu VCTĐ Sở Kiện - Đv Châu Sơn - Tràng An - Nhà thờ Đá - Tiểu VCTĐ Phú Nhai - Đền Thánh Hải Dương - Vịnh Hạ Long
(MB111.07) Sapa - Fanxipan - Tiểu VCTĐ Sở Kiện - Đv Châu Sơn - Tràng An - Nhà thờ Đá - Tiểu VCTĐ Phú Nhai - Đền Thánh Hải Dương - Vịnh Hạ Long
(MB111.07) Sapa - Fanxipan - Tiểu VCTĐ Sở Kiện - Đv Châu Sơn - Tràng An - Nhà thờ Đá - Tiểu VCTĐ Phú Nhai - Đền Thánh Hải Dương - Vịnh Hạ Long
(MB111.07) Sapa - Fanxipan - Tiểu VCTĐ Sở Kiện - Đv Châu Sơn - Tràng An - Nhà thờ Đá - Tiểu VCTĐ Phú Nhai - Đền Thánh Hải Dương - Vịnh Hạ Long

- Chinh phục "Nóc nhà Đông Dương" - Đỉnh Fansipan
- Viếng thăm Nhà thờ Đá Sapa – Nhà thờ Lớn Hà Nội – Nhà thờ Đá Phát Diệm
- Viếng thăm Tiểu vương cung Thánh đường Sở Kiện
- Viếng thăm Tiểu vương cung Thánh đường Phú Nhai
- Viếng thăm Đền Thánh các vị tử đạo Hải Dương
- Chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của Di sản Thiên nhiên Thế giới - Vịnh Hạ Long
- Đắm chìm trong vẻ đẹp nên thơ, thanh bình tại danh thắng Tràng AnTP.HCM
(028) 7305 7939
HÀ NỘI
(024) 7305 7939
ĐÀ NẴNG
(0236) 730 7939