HÀNH TRÌNH TỪ CỰU ƯỚC ĐẾN TÂN ƯỚC :: (EG001.12) Cairo – Eliat – Sinai – Amman – Petra – Núi Nebor – Tel Aviv – Nazareth – Bethlehem - Jerusalem

top 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam

TP.HCM (028) 7305 7939 HÀ NỘI (024) 7305 7939

Du lịch trong nước

MIỀN BẮC
MIỀN TRUNG
MIỀN NAM

Du lịch nước ngoài

CHÂU Á THÁI LAN
HÀNH TRÌNH TỪ CỰU ƯỚC ĐẾN TÂN ƯỚC(EG001.12) Cairo – Eliat – Sinai – Amman – Petra – Núi Nebor –
Tel Aviv – Nazareth – Bethlehem - Jerusalem
(EG001.12) Cairo – Eliat – Sinai – Amman – Petra – Núi Nebor –
Tel Aviv – Nazareth – Bethlehem - Jerusalem
(EG001.12) Cairo – Eliat – Sinai – Amman – Petra – Núi Nebor –
Tel Aviv – Nazareth – Bethlehem - Jerusalem
(EG001.12) Cairo – Eliat – Sinai – Amman – Petra – Núi Nebor –
Tel Aviv – Nazareth – Bethlehem - Jerusalem
(EG001.12) Cairo – Eliat – Sinai – Amman – Petra – Núi Nebor –
Tel Aviv – Nazareth – Bethlehem - Jerusalem

 
TP.HCM
(028) 7305 7939
HÀ NỘI
(024) 7305 7939
ĐÀ NẴNG
(0236) 730 7939